Menu
Jeszcze o solach nikotyny.

Dostajemy sporo pytań o sole nikotyny, postanowiliśmy na nie odpowiedzieć na naszej stronie.

 

1. Jaka jest postać fizyczna soli nikotyny?

Oczywiście odpowiedź brzmi, to zależy.

Salicylan i winian przybiera postać proszku, inne sole mają formę płynu. Na zdjęciu salicylan.

 

2. Czy sól to nikotyna?

Oczywiście, że nie. Mają zupełnie inną masę molową, właściwości fizykochemiczne itp., itd…

Nikotyna jest substratem reakcji, a sól jej produktem. To mniej więcej tak, jak sól kuchenna, czyli chlorek sodu, składa się z chloru (silnie trującego gazu) i sodu. Chyba wszyscy się zgodzą, że zdecydowanie lepszą i bardziej przyjazną dla zdrowia jest chlorek sodu, niż chlor.

Nikotyna ma inny numer CAS, numer rejestracji EC itp.

 

3. Ilość soli = ilość nikotyny?

Nie. Wynika to ze stechiometrii danej soli, może też wynikać ze sposobu prowadzenia reakcji. W przypadku naszych soli, jako przybliżenie, można stwierdzić, że ekwiwalent czystej nikotyny (PNE = Pure Nicotine Equivalent) = 50% zawartości soli. Dla przykładu, żeby osiągnąć stężenie odpowiadające 18 mg/ml, należy zrobić roztwór 36 mg/ml.

 

4. Zapach?

Większość soli jest bezzapachowa. Ma to swoje konsekwencje – w trakcie chmurzenia, liquid jest niemal zupełnie pozbawiony drapania w gardle i wpływu nikotyny na smak. Ale chwilę potem poczujemy jednak, że dawka nikotyny została zaabsorbowana do organizmu, a uczucie to utrzyma się dłużej, niż wprzypadku zwyklej nikotyny. Wynik? Z reguły ludzie chmurzą mniej.  

 

5. Wpływ na zdrowie?

Jak już wyjaśnialiśmy, wpływ na zdrowie soli nikotyny jest znacznie lepiej zbadany, niż nikotyny w takiej formie, w jakiej przyjmują ją na co dzień chmurzący, ponieważ w tytoniu nikotyna występuje właśnie w formie soli (cytrynian i maleinian. I wpływowi nikotyny w tej formie poświęcono wiele karier naukowych i sążnistych prac, i możliwe było zbadania skutków przyjmowania nikotyny w tej formie. O ile zabójczy wpływ palenia na zdrowie człowieka udowodnił tabun naukowców, a każdy z nas o nim wie bez pisania doktoratów, o tyle nie są nam znane prace naukowe, które dowodzą zgubnego wpływu soli nikotyny na zdrowie. Zabija palenie, nie nikotyna.

Nie twierdzimy, że przyjmowanie soli nikotyny ma pozytywny wpływ na zdrowie ludzkie – wpływ negatywny wywiera wszystko, co przyjmujemy, od tlenu począwszy. Ale twierdzimy, że ryzyko negatywnego wpływu na zdrowie jest znacznie lepiej zbadane w przypadku soli nikotyny, niż w przypadku nikotyny w formie „wolnej”.

 

6. Utlenianie?

Baza z solą nikotyny utlenia się znacznie wolniej, tym samy może być przechowywana dłużej, zwłaszcza po otwarciu, kiedy ulatnia się azot i nikotyna ma kontakt z tlenem.

 

Zapraszamy do śledzeni naszych stron, to nie koniec nowości produktowych.